راهنمای استفاده از سایت کتاب خوانده

فروپاشی

ابتدا در قسمت ثبت نام، نام کاربری خود را ثبت نمایید.

در صورتی که بخواهید نظرتان را درباره کتاب مورد علاقه خود بنویسید، دو حالت پیش می آید:

اول - کتاب مورد نظر شما داخل سایت کتاب خوانده وجود دارد. پس بدین منظور شما نظرتان را پایین دیدگاه بقیه می توانید به راحتی نشر دهید.

دوم - کتاب مورد نظر شما داخل سایت کتاب خوانده هنوز از سوی کسی ثبت نگردیده است. پس حالا وقت آن است که شما این کار را انجام دهید و نفر اولی باشید که درباره آن کتاب خاص نظر یا نقد می نویسید. برای این منظور شما ابتدا دسته کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنید. به طور مثال فلسفه. سپس به داخل این بخش بروید. در ادامه بر روی گزینه "کتاب جدید" کلیک نمایید و یک کتاب جدید با نام کتاب مورد نظر خود ایجاد نمایید. فرمت موضوعات می بایست با استاندارد سایت مطابقت داشته باشد و در غیر این صورت موضوع شما از سایت پاک خواهد شد. فرمت بدین ترتیب است که ابتدا نام کتاب سپس نام نویسنده و مترجم ذکر می گردد. به طور مثال:

کتاب بُعد سگی نوشته علی کشفی

در ضمن در پست های خود از لو دادن پایان داستان ها بپرهیزید تا آن دسته از عزیزانی که کتاب را نخوانده اند و یا به پایان نرسانده اند، جذابیت داستان برایشان حفظ گردد.

در حال کار...
X