اعلان

فروپاشی
هنوز اعلانی وجود ندارد.

کتاب فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب نوشته جیمز هال

فروپاشی
X
  • فیلتر
  • زمان
  • نمایش
Clear All
دیدگاه های جدید

  • کتاب فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب نوشته جیمز هال

    به عقیده بنده، فرهنگ لغات به چند زبان و همچنین فرهنگ نگاره ای و نماد شناسی از ملزومات هر کتاب خانه ای است. کتاب فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب نیز از این دسته کتاب ها محسوب می شود. جیمز هال کتاب خود را به بخش های "نمادهای انتزاعی"، "جانوران"، "هنرهای دستی"، "زمین و آسمان" و "گیاهان" تقسیم می کند. جیمز هال برای تک تک گزاره ها سَوا از معنی و تعریف، تلفظ و تصویر نیز ارائه می دهد. کتاب فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب دارای چهار صد و سی صفحه است که همین موضوع باعث می شود این کتاب بسیار قابل حمل باشد. شما می توانید این کتاب را به همراه خود به سفر ببرید و نمادهایی که به طور مثال در یک سفر اروپایی می بینید را به وسیله این کتاب، ترجمه کنید.
در حال کار...
X