اعلان

فروپاشی
هنوز اعلانی وجود ندارد.

کتاب از هایدگر تا سهروردی نوشته هانری کُربن

فروپاشی
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
دیدگاه های جدید

 • کتاب از هایدگر تا سهروردی نوشته هانری کُربن

  هانری کُربن اولین مترجم آثار مارتین هایدگر به زبان فرانسوی است و نکته جالب پرداختن وی به سهروردی نیز می باشد. هانری کُربن در اواخر زندگی مارتین هایدگر بسیار نزد او می رفت. به گفته هانری کُربن -در کتاب از هایدگر تا سهروردی-، بزرگترین دستاورد هایدگر، فلسفه ورزی او بر محور هرمنوتیک است. هانری کُربن آنقدر خواننده را در کتاب از هایدگر تا سهروردی بین این دو شخصیت به این طرف و آن طرف می کشاند، تا به وضوح به ریشه های تاریخی ارتباط سهروردی و هایدگر پی ببرد.
  هانری کُربن واژه "کشف المحجوب" را به درستی درک کرده و معنای پارسی آن را به درستی "پرده برداری از پنهان" می داند که در ادامه نیز به پدیدار شناسی معنایش می کند.
  در صفحه 47 کتاب یک نطق بسیار نفس گیر از هانری کُربن داریم که آن را به عینِ برای شما می آورم:

  باید گفت که در نهایت، معنای متافیزیکی واژه (غرب) همین است، یعنی غروب و افول. سهروردی نیز در روایت "غربت غریبه" به صورتی فشرده و رقت آور این مفهوم را نمونه وار بیان کرده است. شاید روزی بتوانم تشریح کنم که چگونه خواندن روایت "غربت غریبه" تاثیر تعیین کننده ای بر من گذارد و مرا از زیر بار سنگین محدودیت های حاکم بر آسمان تاریک آزادی هایدگری رهانید. می بایست در زیر این آسمان تاریک متوجه می شدم که (این جا)، (در این جا بودن) جزیره ای است که به زیر آب می رود. این جزیره دقیقا همان جزیره "غربت غریبه" است.

  در کل، از هایدگر تا سهروردی، کتاب جذابی است که شما را تا حدی با عقاید پیچیده مارتین هایدگر و سهروردی آشنا می کند. همچنین ارتباطات این دو اندیشمندِ فیلسوف را نیز ریشه یابی می کند.
در حال کار...
X