اعلان

فروپاشی
هنوز اعلانی وجود ندارد.

کتاب قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار نوشته محمدعلی جمالزاده

فروپاشی
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
Clear All
دیدگاه های جدید

 • کتاب قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار نوشته محمدعلی جمالزاده

  شاید نتوان این اثر جمالزاده را بهترین اثر او دانست و یا حتی در قالب مقایسه با دیگر کتاب هایش از منظر داستان برابری خاصی را دید. جمالزاده در کتاب قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار بیشتر از منظر جامع شناسی وارد میشود و سعی در بیان و شرح معضلات جامعه ، مشکلات فرهنگی ، تقابل سنت و مدرنیته در اوایل دهه ۵۰ را دارد. او (جمالزاده) با ریز بینی و کنکاش در زندگی مردم جامعه متوجه نوعی بی سوادی همه گیر میشود و آن را در قالب داستان بصورت کاملا واضح شرح میدهد .
  دغدغه جمالزاده از نظر من جامعه قضاوت گونه و ایدئولوژی زده است که طی این تاثیر، به قضاوت ،صدور حکم و اجرای آن میپردازند(در اینجا منظور مردم جامعه است) و تقدس رفتار خود را از تکالیف دینی دریافت میکنند.
  این فروپاشی فکری یک بسط اشتباه فرهنگی_اجتماعی را در پی داشته و جالب است که تا همین روزگار نیز بدنبال ما آمده است.معضل های اجتماعی آن دوران به بحران در امروزه روز ما تبدیل شده و همچنان ادامه دارد.
  جمالزاده به راستی نگاه عمیقی به مشکلات داشته و نگاه پروسه ای و جامع خود را با داستان های خود ابراز کرده.
  ​​
در حال کار...
X